Magikon

Magikon er et forlag med fokus på visuell kultur og kommunikasjon. Forlaget utgir bildebøker, kunstbøker og andre bøker knyttet til visuelle fag. Vår målsetning er å utvikle bokprosjekter som forener leseglede og visuelle opplevelser av høy kvalitet, for både barn og voksne.

Navnet Magikon er satt sammen av magi, som står for noe fantastisk, og ikon, som betyr bilde. Ikon viser også til det litteraturteoretiske begrepet ikonotekst, som brukes om samspillet mellom ord og bilder. Ikonoteksten formidler bokas «egentlige» budskap.

Magikon forlag ble etablert sommeren 2007 og eies av Kristin Roskifte og Svein Størksen.

Adresse:
Fjellveien 48A, N-1410 Kolbotn.

Telefon:
Svein Størksen: 977 50 060
Kristin Roskifte: 900 75 491

E-post:
Generelle henvendelser: post [at] magikon.no
Svein Størksen: svein [at] magikon.no
Kristin Roskifte: kristin [at] magikon.no
(kopier inn adressen i mottagerfeltet og bytt ut [at] med @)