«Grafisk medisin» er et kunstfelt der kunstnere forteller komplekse historier om sykdom, død, kropp og behandling. I denne boken har seks tegnere – Lucy Lyons, Anja Dahle Øverbye, Åshild Kanstad Johnsen, Steffen Kverneland, Øyvind Torseter og Tord Thorpe – laget visuelle fortel­linger med utgangspunkt i sentrale gjenstander i utstillingen Liv og død på Nasjonalt medisinsk museum. Utstillingen viser deler av museets medisin­historiske samling fra 1850 til 2021, og forfølger spor etter syk­doms­forståelse og sykdomsbekjemp­else i Norge. 

ISBN Number:


Shipping:

Successfully Added Item To Shopping Cart!

To Checkout »